Archief

Houtoogst Smithuyserbos 2012

Gedurende een periode van rust (2005-2012) in het Smithuyserbos, heeft de natuur gebruik gemaakt van de groeizame weersituaties van de laatste jaren, om een groeistuip door te maken. Het gevolg is dat het Smithuyserbos toe is aan een houtoogst.

Doel is om de waardevolle bomen, waardevol voor flora, fauna, monumentaal en economisch, verder vrij te zetten om zo deze bomen de mogelijkheid te geven zich verder te ontwikkelen. Het Smithuyserbos blijkt een goede kraamkamer te zijn voor spontane verjonging. Om deze natuurlijke verjonging overlevingskansen te bieden, dient in het scherm (kroondek), een dunning plaats te laten vinden, om zo de nieuwe generatie bomen licht en lucht en ruimte te geven. Daarnaast worden tevens bomen met een slechtere vitaliteit verwijderd. Het Smithuyserbos heeft naast merendeels exoten (bijvoorbeeld Douglas, Larix, fijnspar, Amerikaanse eik) een breed assortiment aan inlands hout (zomereik, beuk, berk, grove den, krentenboom, wintereik). Het areaal inlands hout, met toekomstverwachting, wordt bevoordeeld ten nadele van exoten om de natuurwaarde te vergroten. Door de dunning en de daaropvolgende groei wordt het Smithuyserbos aantrekkelijker voor flora, fauna en mens. In totaal zijn ongeveer een 1600 bomen geselecteerd. De te verwijderen bomen zijn te herkennen aan een fluorescerende oranje ring. De houtopbrengst wordt geschat op ruim 1000 m3 hout. De Douglas is het soort waar het meest in geoogst gaat worden, gevolgd door de Larix, fijnspar, Tsuga en grove den. De uitvoering van de werkzaamheden kan uitgevoerd worden buiten de maanden van het broedseizoen dat loopt van 15 maart tot 1 augustus. Gedurende het broedseizoen is het mogelijk het geoogste hout uit het bos te halen. De werkzaamheden worden uitgevoerd door een gecertificeerde bosaannemer, conform de flora- en faunawet, de gedragscode natuurbeheer en FSC(®)-keurmerk-vereisten.

Start Houtoogst 2012

 

Het Smithuyserbos staat voor een ingrijpende gebeurtenis, zoals reeds aangegeven: de uitvoering van de voorgenomen houtoogst. Afgelopen maandag 4 juni 2012 is gestart met het kappen van de bomen die gemerkt zijn met een oranje ring. Eveneens zijn de betreffende percelen geïnventariseerd aan de hand van de eisen, gesteld in de Flora- en Faunawet. Daarbij is een horst waargenomen met 2 buizerds en een dassenpijp (ingang van een dassenburcht). Enige voorzichtigheid dient in acht genomen te worden om verstoring te voorkomen. De aannemer, houtexploitant, de firma Van Der Krol, neemt deze zaken serieus op en draagt zorg voor het niet aantasten van deze natuurelementen.

Het werk wordt uitgevoerd door een Harvester, een machine die de boom velt, takken van de stam verwijdert en de stam op assortiment verwerkt voor de diverse doelgroepen (zaaghout, vezelhout, profielhout enz.). Vervolgens komt een Forwarder, die het hout op assortiment het bos uitvoert.

Het bosbeeld dat zichtbaar is geworden, voldoet aan de voorgenomen doelstellingen. Veel zwaar hout blijft aanwezig, de natuurlijke verjonging kan verder groeien en andere bomen kunnen zich verder ontwikkelen. Een mooi en indrukwekkend aangezicht. Doordat het Smithuyserbos over lange bomen beschikt, is het waarschijnlijk, dat de geprognotiseerde te oogsten m3 hout ruimschoots wordt overtroffen. Ondanks deze verwachting, wordt er minder geoogst dan de jaarlijkse houtbijgroei. Van roofbouw is er dan ook geen sprake. Dat het Smithuyserbos bomen heeft die op leeftijd raken, wordt aangetoond, doordat een begin van wortelrot ruimschoots aanwezig is en daardoor de waarde vermindert. Ondanks deze intrede, blijft voldoende indrukwekkend zaaghout over.

De verwachting is, dat de Harvester nog een krappe week nodig heeft om zijn rondgang te voltooien. De Forwarder heeft aanzienlijk meer tijd nodig om het resterende hout het bos uit te voeren.

 

 

Voor eventuele verdere informatie kan men zich richten tot info@smithuyserbos.nl

 

Archief

Zaterdag 24 oktober 2009.

Het verzamelen om 11 uur was zoals gebruikelijk over iets meer dan 1 uur uitgesmeerd en dus 3 koffiepotten verder werd er om 12.15 begonnen met de werkzaamheden.
Zoals Boo al meldde was er een driesporen beleid met mij in de poelploeg. We inspecteerden eerst de droogte van de poel. Al snel kwam ik er achter dat de poel zeker nog tot kniehoogte nat was en erg stonk! Hahah! Verder kan ik nog toevoegen dat we bijna de helft van de poel hebben kunnen uitscheppen, waarbij er een toch redelijk helder water te voorschijn kwam. Ook is er nog een groot genoeg stuk over voor het overwinteren van de salamanders en de padden. Overigens heeft Femke ook nog enkele kruiwagens vol geschept. We vonden het allen jammer dat we niet genoeg tijd hadden om het af te maken, want zo vaak komt het niet voor dat het water zo laag staat.
Om 5 uur gingen we weer opruimen en huiswaarts met een voldaan en stijf gevoel.
Tot een volgende bosdag, echt dolletjes
Arthur

Zaterdag 13 oktober 2007.

Met een viertal vrijwilligers is voortgang gemaakt met het bestrijden van de Amerikaanse vogelkers met behulp van 2 bosmaaiers en 2 kettingzagen.

Dinsdag 2 oktober 2007.

Een initiatief van het Gooisch Natuurreservaat en het Utrechts Landschap is geweest, een trektocht van natuurgebied naar een volgend natuurgebied met een vijftigtal schapen van Rhenen naar Oud Valkenveen nabij Naarden. Een tocht waarin belemmeringen en mooie zaken aan licht komen. In dat kader is deze tocht door het Smithuyserbos geweest, getuige de website van het Gooisch Natuurreservaat en die van Het Utrechts Landschap. Zie www.gnr.nl met het filmverslag van 2 oktober.

Zaterdag 22 september 2007.

Het vervolg van de werkzaamheden die op 11 augustus jongsleden uitgevoerd zijn, het gevecht tegen de Amerikaanse vogelkers door 2 man sterk. Een ander is bezig geweest met het vrijstellen van bospaden, die door groei dicht dreigden te slibben.

Zaterdag 11 augustus 2007.

De werkzaamheden die op zaterdag 21 juli gestaakt waren, werden nu verder doorgezet. Met 4 man sterk is er een aantal hectaren Amerikaanse vogelkers bestreden met bosmaaiers en kettingzagen, waarbij de te bestrijden beplanting tot op de grond wordt afgezet, zonder chemische nabehandeling.

Zaterdag 21 juli 2007.

De eerste boswerkdag van dit jaar. In verband met het broedseizoen, wordt nauw rekening gehouden met de broedrust. Met een groep vrijwillegers worden onrendabele werkzaamheden verricht. Deze arbeid (door 3 mensen) betreft het uitvoeren van dunningen, zoals het vrijstellen van jonge bomen om zodoende een betere en optimale ontwikkeling te verkrijgen van jonge opstand. Verder is er met bosmaaiers (door 2 mensen), overtollig en overwoekerende Amerikaanse vogelkers bestreden.

 26, 27 en 28 Mei 2007.

Op 26, 27 en 28 Mei is er onderhoud gepleegd aan de paden door een flinke groep vrijwilligers. Een aantal bomen is van de paden verwijderd, overhangende takken zijn verwijderd, en planten zijn gesnoeid zodat de paden weer goed bewandelbaar zijn voor het komende jaar.