2014

Boswerkdagen 2014

 Boswerkdag 12 juli 2014

Zaterdag 12 juli, de derde boswerkdag van het jaar. Dit keer staat deze dag in het teken van het opknappen van de Wolfsdreuvik. Het witten van de bovenkamer heeft enig uitstel gehad  i.v.m. lekkages. Nu het doorlekken is verholpen, is de tijd rijp voor een grondige opknapbeurt. Het euvel is verholpen na een
dakrestauratie, waarbij een nieuwe bitumenlaag op het dakterras is aangebracht, omdat de oude laag een bejaarde leeftijd bereikt heeft van 40 jaar. Een record.

Met vereende krachten van een team van 5 mensen, is de gebladderde verflaag verwijderd, zijn oneffenheden opgevuld en is een goede laag voorstrijk aangebracht.

Een volgende zaterdag (19 juli) wordt op de muren en plafond, de eerste latex verflaag geschilderd. De voorstrijk heeft een goed resultaat teweeggebracht, zodat slechts één laag latex verf voldoende kan zijn.

 

 


Verder is het snoeihout (ongeveer 2 tot 3 m3) van de laanbomen langs de Hollandse Sloot binnen in de benedenkamer verwerkt. Een voorraad haardhout, waarmee de openhaard en vuurkorven voor jaren gevoed kunnen worden. Een inzet van 4 mensen die intensief bezig zijn geweest met het kruien en vakkundig stapelen van het hout in 2 rijen met een lengte van 4 m en een hoogte tot 1,80 m.


Ook nu kan teruggekeken worden op een welbestede dag, waarbij inzet, gezelligheid en humor troef was.  

Boswerkdagen 7-8-9 juni 2014.

Op zaterdag 7 juni 2014 is dood hout uit de bomen van het Smithuyserbos verwijderd. Eén en ander vond plaats langs de Hollandsche Sloot en de Maartendijkse bossen van het Utrechts Landschap. Het doel is de veiligheid te waarborgen van de passerende recreanten en andere weg- en fietspadgebruikers.

De werkzaamheden zijn zaterdagochtend vroeg verricht met behulp van een hoogwerker. Met bebording en afzetlint werd de werkplek gemarkeerd.

 

Verkeersregelaars begeleidden de passerende fietsers en trimmers. In de loop van het weekend, werden de werkzaamheden verlegd naar de doorgaande route door het Smithuyserbos.

 

Wij hopen met deze berichtgeving in voldoende mate informatie te hebben verschaft, en wij vragen uw begrip voor het eventuele ongemak die deze werkzaamheden teweeg hebben gebracht.

 

Verwijderen van gevaarlijk dood hout uit bomen.

Omwille van een veilige doorgang, wordt met regelmaat toegezien op de aanwezigheid van dood hout in bomen.

Het fietspad met de onverharde zandweg langs de Hollandse Sloot is een drukke verkeersader voor veel recreatie-, woon- en werkverkeer, zoals voornamelijk fietsers, wandelaars en ruiters.

In de grens-eiken (soort: inlandse-eik of zomer-eik) van het Smithuyserbos is de aanwezigheid van dode takken en van spechtengaten talrijk. Het gevaar dat spontaan hout naar beneden valt, ook bij windstil weer, geeft een risico voor het passerende verkeer. Het is daarom dat op zaterdag 7 juni met een groep vrijwilligerswerkers en met behulp van een hoogwerker de strijd is aangegaan om het dode hout weg te zagen en op te ruimen. Met gecertificeerde mankracht, voor gebruik van motorkettingzaag en bediening van hoogwerker met een reikwijdte tot 16 meter, is ongeveer 2 tot 3 m3 brandhout opgehaald. Het overige hout is verwerkt in de omgeving voor verdere vertering tot humus.

In verband met een veilige doorgang, zijn op diverse plekken verkeersmaatregelen getroffen, zoals bebording, plaatsen van pylonen, schrikhekken en het vernauwen van de doorgang om de snelheid van fietsers te remmen en af te laten stappen. Een ongemak, waarop over het algemeen, positief gereageerd werd. Wanneer de doorgang ontraden werd i.v.m. het vallen van takhout, kon het voorgenomen standpunt geaccepteerd worden, vooral als zo’n tak in vele stukken uiteen viel. Talrijk waren de reacties: “zoiets krijg je niet graag op je”, of “ik fiets nu met andere ogen door een bosrijke omgeving”. Eveneens ontstaan goede gesprekken omtrent de uitgevoerde werkzaamheden en het begrip dat vrijwilligers zo veel werk verrichten met evenzoveel inzet. De activiteiten hebben de gehele dag in beslag genomen in sferen van subtropische temperaturen. Vele liters water zijn aangevoerd om het vereiste lichaamsvocht in stand te houden, in ieder geval om uitdroging te voorkomen.

Met deze ingreep ziet het wandel-, fiets- en ruitergenot voorlopig, een veilige toekomst tegemoet.