Smithuyserbos


Het Smithuyserbos is eigendom van de Stichting Smithuyserbos en maakt deel uit van een groot bosareaal en valt binnen de grenzen van de gemeente Hilversum. Het bos is ruim 40 hectaren groot. Bijzonder is het ruime assortiment aan verschillende soorten bomen, de menging en het glooiende terrein. Daarnaast heeft het Smithuyserbos een rijke geschiedenis.