2013

 

Boswerkdagen 2013

Het jaar 2013 kende evenals de voorafgaande jaren zijn boswerkdagen. Deze zijn uitgevoerd op zaterdag 13 juli,17 augustus en 9 november.

 

 

Zaterdag 13 juli stond in het teken van het bestrijden van natuurlijke verjonging en het begaanbaar houden van bospaden. De verjongingsdruk van de Tsuga is groot en komt voltallig voor op bospaden, die daardoor spoedig dichtgroeien. Met bosmaaiers en handgereedschap als beugelzagen en snoeischaren, werden de obstakels en overhangende takken verwijderd. Het perceel 3p (ruim 3 ha), een groot vak met voornamelijk Tsuga en Douglas, kent enkele generaties met Tsuga verjonging. Door de zware houtoogst en de inzet van zwaar materieel was schade ontstaan aan de voltallig aanwezige natuurlijke verjonging door vorming van Harvester routes. Ook in dit perceel is flink geoogst, ongeveer 140 zware stammen Tsuga- en Douglashout. Stammen van 2 á 3 m3 per stuk. De schade aan de ondergroei is te klein om door natuurlijke verjonging op te lossen en te groot om de kwaliteit van de verjonging te garanderen. Door de inzet van bosmaaiers en kettingzaag is de natuurlijke verjonging gestimuleerd door bij een kruising van de onstane Harvestepaden, de verjongingsplek vergroten om zo een goede basis te creëren voor nieuwe uitzaaiing.

Tevens is het dakterras van de Wolfsdreuvik schoongemaakt van blad, naalden en ontkiemende flora om de afwatering te garanderen en lekkages te voorkomen.

Zaterdag 17 augustus stond in het teken van het voortzetten en afronden van openstaande klussen. Te weten een zitgelegenheid; lager gelegen, naast de Wolfsdreuvik en de vijver. Een locatie luisterend naar de naam Mijmerdiep. Een vredige plek, alwaar enkele diep nadenkende mensen in een diepte een ogenblik diep van de wereld weg zijn. Hiep, hiep, zo ontstaat “Mijmerdiep”.

De banken en tafel zijn reeds een jaar eerder aangelegd, echter nog niet vastgezet en grof afgewerkt. Door middel van schroeven en schroefboormachine met accu is het een en ander bezegeld. Dit, terwijl andere deelnemers druk bezig waren om bij de Harvesterpaden de toegang tot de percelen te blokkeren zodat geen nieuwe sluipwegen ontstaan. Het lanenstelsel is voldoende groot en voldoet ruimschoots aan de eisen conform de Natuurschoonwet.

Zaterdag 9 november stond in het teken van het opschonen. Door de aanhoudende en grote hoeveelheden regen, is het opschonen en winterklaar maken van de vijver vereenvoudigd tot het verwijderen van drijvend takhout, blad en eendenkroos. Verder is met twee bladblazers en twee voorwerkers, uitgerust met hooi harken, de hoofdlaan bladvrij gemaakt. Het gebladerte houdt water vast en belemmert het opdrogen van de zandwegen, hierdoor komt de kwaliteit van de paden onder druk te staan en modderpoelen troef wordt. Het een en ander werd opgeluisterd door passanten die bedankten dat speciaal voor hen de paden worden aangeveegd. Zoiets kan ook met tandenborstels. De tandarts is deelnemer van de veegploeg en heeft nog genoeg gebruikte exemplaren over en liggen opgeslagen ergens in zijn praktijkruimte. Een goed idee met eventuele navolg voor een volgend jaar.